Λύκειο Αγίου Ιωάννη

Αδερφοποίηση

«Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο Εκπαιδευτικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων?». Ο τίτλος του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ και η...