Αρχείο κατηγορίας Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές εργασίες (projects)

 

Οδηγίες για τις ερευνητικές εργασίες

 

Οι ετήσιες ερευνητικές εργασίες, που εκπονούνται στο σχολείο μας, καθώς και οι υπεύθυνοι καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας παρουσιάζονται παρακάτω:

2013

(περισσότερα…)

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας Υπεύθυνος καθηγητής
Β’ Λυκείου