Προκηρύξεις

Καθαρίστριες 2016-2017

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη της σχολικής επιτροπής μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σητείας για την πρόσληψη καθαριστριών για το σχολικό έτος 2016...