Αρχείο κατηγορίας Εξετάσεις 2018

Eισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΔΤ για Επταμελείς Επιτροπές 11_2017

2017_11_9_AΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΑΔΑ

2017_11_1_ΔΤ_ΓΙΑ ΦΕΚ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
(περισσότερα…)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018

Εγκύκλιος για Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

(περισσότερα…)

Εγκύκλιος για εξεταζόμενα μαθήματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

Για την ενημέρωση των μαθητών της Γ? τάξης ΓΕΛ και των αποφοίτων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018, στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

(περισσότερα…)