Εξετάσεις 2020

Ενταξη νέων παθήσεων στο σχετικό Πίνακα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και...