Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Εξεταστέα ύλη

Α Λυκείου

Β Λυκείου

Γ Λυκείου

Γενικής Παιδείας

Γενικής Παιδείας

Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 

Θρησκευτικά  εδώ

Νέα Ελληνική γλώσσα

Νέα Ελληνική γλώσσα 

Νέα Ελληνική γλώσσα 

Λογοτεχνία 

Λογοτεχνία  

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

Άλγεβρα εδώ

Άλγεβρα εδώ

Ιστορία 

Γεωμετρία εδώ

Γεωμετρία  εδώ

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  
εδώ

Φυσική 

Φυσική 

Βιολογία  εδώ

Χημεία  Ύλη εδώ

Χημεία εδώ

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών  

Βιολογία εδώ

Βιολογία 

Άγγλικα .

Ιστορία

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ υλη_Η.Υ.

Φυσική Αγωγή

Πολιτική παιδεία  

Ιστορία 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θρησκευτικά εδώ

Φιλοσοφία  εδώ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Αγγλικά     

Πολιτική παιδεία 

Ιστορία  

Γερμανικά 

Θρησκευτικά εδώ

Λατινικά 

Φυσική Αγωγή

Ερευνητική Εργασία

Λογοτεχνία

Μαθήματα Επιλογής

Άγγλικα 

Κοινωνιολογία 

Εφαρμογές Πληροφορικής  εδώ

Γερμανικά  

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεωλογία & ΔΦΠ  εδω

Φυσική Αγωγή

Μαθηματικά εδώ

Ελληνικός & Ευρ. Πολιτισμός

 

Φυσική  

Καλλιτεχνική Παιδεία εδω

 

Χημεία  Ύλη εδώ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Βιολογία εδώ

 

Αρχαία Ελληνικά

ΑΕΠΠ  εδώ

 

Κοινωνικές Επιστήμες  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Φυσική Προσ.   

Μαθηματικά  εδώ

 

Μαθηματικά Προσ.   

ΑΟΘ 

   

Ιστορία  

   

ΑΕΠΠ εδώ

   

Κοινωνιολογία  

   

Επιλογής

   

Γερμανικά

   

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

   

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

   

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ εδω

   

ΑΟΔΕΥ