Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της Αης τάξης του σχολείου μας να προσέλθουν την Τετάρτη 1-3-2017 και ώρα 17.45 στο σχολείο, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών της Βας και Γης τάξης (μαθήματα Γενικής Παιδείας, κριτήρια επιλογής Ομάδων Προσανατολισμού, επιστημονικά πεδία, πού σε οδηγούν κ.λ.π.).

Από τη Δ/νση του σχολείου