Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η  Προκη?ρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές  Ευελπι?δων (ΣΣΕ), Ναυτικω?ν ?οκι?μων (ΣΝ?), Ικα?ρων (ΣΙ), Αξιωματικω?ν Σωμα?των (ΣΣΑΣ), Αξιωματικω?ν Νοσηλευτικη?ς (ΣΑΝ) και των Ανωτε?ρων Στρατιωτικω?ν Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν (ΑΣΣΥ), Στρατου? Ξηρα?ς (ΣΜΥ), Πολεμικου? Ναυτικου? (ΣΜΥΝ) και της Πολεμικη?ς Αεροπορι?ας (ΣΜΥΑ), Ακαδημαι?κου? Ε?τους 2017 ? 18».

ΠΡΟΣΟΧΗ ———- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών, για Έλληνες Εσωτερικού έως Παρασκευή 19/05/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 Όλες οι λεπτομέρειες στο επόμενο αρχείο

Προκήρυξη  2017_5_3 _Φ_251_72257_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2017

6Ε2Ν6-Ξ1Δ