Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η  Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές  Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 18».

ΠΡΟΣΟΧΗ ———- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών, για Έλληνες Εσωτερικού έως Παρασκευή 19/05/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 Όλες οι λεπτομέρειες στο επόμενο αρχείο

Προκήρυξη  2017_5_3 _Φ_251_72257_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2017

6Ε2Ν6-Ξ1Δ