Ανακοίνωση για υποστήριξη υποβολής του Μηχανογραφικού.

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι το ημερήσιο ΓΕΛ Σητείας για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Παρασκευή 14-7-2017), το σχολείο θα λειτουργήσει ως εξής :

  • Δευτέρα 03/07/2017 από 10:00πμ έως 13:00μμ
  • Πέμπτη 06/07/2017 από 08:00πμ έως 14:00μμ
  • Πέμπτη 13/07/2017 από 08:00πμ έως 14:00μμ
  • Παρασκευή 14/07/2017 από 08:00πμ έως 14:00μμ

     

Από τη διεύθυνση του ΓΕΛ Σητείας