Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής μας κοινότητας, αναβαθμίσαμε αισθητικά και δομικά τον πετυχημένο δικτυακό τόπο του σχολείου μας, που είχε δημιουργήσει το 2011 ο καθηγητής πληροφορικής  του σχολείου μας κος Πουλακάκης Γιάννης.

Ο νέος δικτυακός τόπος του σχολείου μας, βασίστηκε σε ένα από τα καλύτερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου το WordPress  (Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα) και χρησιμοποιεί το θέμα Twenty Twelve όπου η εμφάνιση του περιεχομένου προσαρμόζεται ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιούμε όπως για παράδειγμα smartphone και tablet.

Την ευθύνη της αναβάθμισης του δικτυακού τόπου ανέλαβε ο καθηγητής πληροφορικής του σχολείου μας κος Τσιφετάκης Μανώλης.

Ιανουάριος 2016.