Σελίδα Πάτερ Αλεξάκη

Πίνακας Ανακοινώσεων

Α΄τάξη

Θεματική ἑνότητα (Θ.Ε.) Διδακτική ἑνότητα (Δ.Ε.)

Ὕλη: Θ.Ε.1 Δ.Ε. 5 (ἁγιότητα) καί Θ.Ε. 2 Δ.Ε.1(πίστη)

Ἡμερομηνία διαγωνίσματος:

10-1-2018:  Α3

11-1-2018: Α1, Α2, Α4

Θεματικές ενότητες σε μορφή word

04. Α΄ τάξη αγιότητα         05. Α΄ τάξη πίστη

Β΄τάξη

Ὕλη: Θ.Ε. 1 Δ.Ε.1 καί Θ.Ε. 1 Δ.Ε. 5

Ἡμερομηνία διαγωνίσματος:

8-1-2018:     Β3, Β4

9-1-2018:     Β1, Β2, Β3

Θεματικές ενότητες σε μορφή word

01. Β΄τάξη αποκάλυψη

05. Β΄τάξη αθεΐα