Σελίδα Πάτερ Αλεξάκη

      Πρόγραμμα διαγωνισμάτων  B΄τετραμήνου στα Θρησκευτικά γιά Α΄, Β, και Γ΄τάξη τού ΓΕΛ Σητείας  2018-2019

Τάξη Α΄

 Τάξη Β΄

Τάξη Γ΄

Α1:7-5-2019

Α2:6-52019

Α3 και Α4 :8-5-2019

Β1:8-5-2019

Β2 και Β3:7-5-2019

Γ2 και Γ4:6-5-2019

Γ3:14-5-2019

Γ5:15-5-2019

Θεματικές ενότητες Διαγωνίσματος  Μαΐου 2019

Τάξη Α΄

 Τάξη Β΄

 Τάξη Γ΄

  06. Α΄τάξη εκκλησία

08. Α΄ τάξη ελευθερία

06. Β΄τάξη ανταμοιβή

08. Β΄τάξη πολίτης

Γ΄τάξη -συμβίωση

 

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Θεματικές ενότητες Διαγωνίσματος  Ιανουαρίου 2019

Τάξη Α΄

 Τάξη Β΄

 Τάξη Γ΄

  Α΄τάξη-αναζήτηση-του-Θεού

Α΄-τάξη-αυτογνωσία

Α΄-τάξη-πίστη

Β΄τάξη-αθεΐα 

Β΄τάξη-βίωμα

Β΄τάξη-παράδοση

οικολογία Γ΄Λυκείου 

Πίστη καὶ Ἐπιστήμη Γ΄Λυκείου