Σελίδα Πάτερ Αλεξάκη

              Πρόγραμμα διαγωνισμάτων  Α΄τετραμήνου στα Θρησκευτικά γιά Α΄, Β, και Γ΄τάξη τού ΓΕΛ Σητείας  2018-2019

Τάξη Α΄

 Τάξη Β΄

 Τάξη Γ΄

Α1: 10-1-2019 

Α2: 11-1-2019

Α3: 10-1-2019

Α4: 11-1-2019

  

Β1: 9-1-2019 

Β2: 18-1-2019

Β3: 18-1-2019

Γ2: 14-1-2019 

Γ3: 8-1-2019

Γ4: 14-1-2019

Γ5: 9-1-2019

          Θεματικές ενότητες Διαγωνίσματος  Ιανουαρίου 2019

Τάξη Α΄

 Τάξη Β΄

 Τάξη Γ΄

  Α΄τάξη-αναζήτηση-του-Θεού

Α΄-τάξη-αυτογνωσία

Α΄-τάξη-πίστη

Β΄τάξη-αθεΐα 

Β΄τάξη-βίωμα

Β΄τάξη-παράδοση

οικολογία Γ΄Λυκείου 

Πίστη καὶ Ἐπιστήμη Γ΄Λυκείου