Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα 

Πρόγραμμα Τετραμήνου

 

Ώρες που δέχονται οι καθηγητές τους γονείς (μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα)

Διδακτικό Ωράριο

Ώρα

Έναρξη

Λήξη

08:20 09:05
09:10 09:55
10:05 10:50
11:00 11:45
11:55 12:40
12:45 13:30
13:35 14:10