Ενημερωτικό σημείωμα διευθυντή

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                    ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ευχηθούμε υγεία σε εσάς και τα παιδιά σας και ευδοκίμηση σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας που έχουμε μέχρι σήμερα με το σύλλογό σας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού μέσα στα πλαίσια των διακριτών μας ρόλων τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς των μαθητών μας, των παιδιών σας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε (υπενθυμίσουμε) για τα εξής.

1)

α) Η προθεσμία αλλαγής μαθήματος επιλογής για τους μαθητές της Αης και της Γης τάξης καθώς και η προθεσμία αλλαγής ομάδας προσανατολισμού της Βας τάξης έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τους νόμους

1) 4186/2013 ΦΕΚ 193 Α΄

2) 4327/2015 ΦΕΚ 50 Α

β) Η έπιλογή της ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Α΄τάξης έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου (Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 Α΄).

γ) Η αλλαγή ομάδας προσανατολισμού για τους μαθητές της Γ΄τάξης έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου (Ν.4327/2015 ΦΕΚ 50 Α΄).Κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε να μη ζητάτε να γίνουν αλλαγές, διότι τούτο δεν είναι εφικτό. Άλλωστε έχει προηγηθεί ενημέρωση για τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού και της ξένης γλώσσας της Α΄τάξης.

δ) Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών κρίνεται επαρκής ή ανεπαρκής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ.60/2006, άρθρο 35), Γ2/164510/01-11-2013/ΥΠΑΙΘ και Γ2/541015/18-04-2013/ΥΠΑΙΘ.

*Το σύνολο των απουσιών που μπορεί να κάνει ένας μαθητής είναι εκατό δεκατέσσερις (114).Από αυτές μόνο οι 50 μπορεί να είναι αδικαιολόγητες.

*Μαθητής που υπερβαίνει τα όρια (50 αδικαιολόγητες και 114 συνολικά) απορρίπτεται.

*Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική πράξη χαρακτηρίζει ως επαρκή την φοίτηση μαθητή που σημείωσε 115 έως 164 απουσίες λόγω σοβαρής ασθένειας, υπό την προυπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και ο βαθμός της επίδοσης του στα μαθήματα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και διαγωγή κοσμιωτάτη.

* Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους γονείς μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα απουσίας. Οι γονείς μπορούν να δικαιολογήσουν απουσίες μέχρι 10 ημερών συνολικά. Οι ημέρες μπορεί να είναι μεμονωμένες ?η το πολύ δύο (2) συνεχόμενες. Για απουσίες τριών συνεχόμενων ημερών και άνω απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

2)

Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει στις 08.20.

Με το κτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο της πρωινής συγκέντρωσης .Όσοι προσέρχονται καθυστερημένα θα χάνουν την 1η ώρα με αποτέλεσμα να παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία. Για αυτό σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας στο σχολείο. Η καθυστέρηση δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση που μαθητής χρησιμοποιεί για την προσέλευση του λεωφορείο ΚΤΕΛ και το δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε έγκαιρα.

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου, καθώς και κάθε ηλεκτρονική συσκευή ή και παιχνίδι επεξεργασίας εικόνας ή ήχου. Σε περίπτωση που εντοπισθεί μαθητής στο χώρο του σχολείου να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. (Εγκ. Αρ. Πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ και Αρ. Πρωτ. 100553/Γ2/04-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ). Σε περίπτωση απώλειας (ή κλοπής) το σχολείο ουδεμία ευθύνη έχει. Αν υπάρχει άμεση ανάγκη επικοινωνίας των γονέων με τους μαθητές ή αντίστροφα το τηλέφωνο του σχολείου είναι διαθέσιμο και ο αριθμός του είναι 2843022277.

* Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου. Μαθητής που εντοπισθεί να καπνίζει θα του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

3)

* Τις προσεχείς ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος θα σας ενημερώσουμε για τις ώρες που μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο για ενημέρωση σας (πρόοδο , φοίτηση κ.λ.π.).

* Μετά την οριστική τοποθέτηση ? διάθεση των εκπαιδευτικών θα λειτουργεί και η βιβλιοθήκη του σχολείου η οποία θα είναι και δανειστική.

* Όσοι επιθυμείτε, να μας δώσετε το προσωπικό σας email και το κινητό σας τηλέφωνο για άμεση ενημέρωση μεταξύ μας.

Καλή σχολική χρονιά και εποικοδομητική συνεργασία

Ο Διευθυντής

Ταμπουρατζής Γιώργος