Το σχολείο μας σε προσομοίωση συνεδρίασης του Ο.Η.Ε. στη Γερμανία

Στην πρόσκληση του Γυμνασίου Μαϊνντορφ  του Αμβούργου Γερμανίας ανταποκρίθηκαν οκτώ μαθήτριες και δύο καθηγήτριες  του Γενικού Λυκείου Σητείας με σκοπό να πάρουν μέρος σε μία προσομοίωση συνεδρίασης ηνωμένων εθνών.

(περισσότερα…)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018

Εγκύκλιος για Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

(περισσότερα…)

Πρόσκληση Διευθυντή για την επέτειο της 28ης Οκτωμβρίου – πρόγραμμα εκδήλωσης

Η ιστορική μνήμη δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο για να ερμηνεύσουμε το παρόν.

Είναι ο καλύτερος δρόμος για να κατανοήσουμε τον ιστορικό μας ρόλο.

Είναι δάσκαλος της ζωής και γι αυτό πρώτιστο μέλημα των παιδαγωγών είναι η μετάγγιση τέτοιων αξιών στους νέους και τις νέες που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά στην πορεία προς το μέλλον.

(περισσότερα…)

Εγκύκλιος για εξεταζόμενα μαθήματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

Για την ενημέρωση των μαθητών της Γ? τάξης ΓΕΛ και των αποφοίτων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018, στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

(περισσότερα…)

Προγραμματισμός  Αρχαιρεσιών για εκλογή 15μελούς

Δευτέρα 09/10/2017

Να κληθούν οι πρόεδροι των 5/μελών σε ένα διάλειμμα, στο γραφείο του Διευθυντή για ενημέρωση. 

Καθένας μέχρι το τέλος της ημέρας θα φέρει ένα όνομα από τους μαθητές του τμήματος του για την εφορευτική επιτροπή. Τα μέλη της εφορευτικής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι.
(περισσότερα…)