Αρχική » Ανακοινώσεις » Εξετάσεις 2021 » Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Προκειμένου το σχολείο να οργανώσει το σχολικό κέντρο αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 για τα ειδικά μαθήματα :  α)Ελεύθερο Σχέδιο, β)Γραμμικό Σχέδιο, γ)Γαλλικά, δ)Γερμανικά, ε)Ιταλικά, ζ)Ισπανικά και η) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση προσκαλεί τους κηδεμόνες των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών μαθημάτων να αποστείλουν συμπληρωμένη την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση  α) επιθυμίας συμμετοχής στην ενισχυτική διδασκαλία ή β) μη επιθυμίας συμμετοχής στην ενισχυτική διδασκαλία στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου μας.

Υ.Δ. ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΕΔΕΜ Επιθυμίας

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Υ.Δ. ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΕΔΕΜ –

Η σχετική υπουργική απόφαση  βρίσκεται εδώ