Αρχική » Ανακοινώσεις » Υποστήριξη υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Υποστήριξη υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο μας, το οποίο θα λειτουργήσει την Τετάρτη 13-7-2022, την Πέμπτη 14-7-2022  και τη Δευτέρα  18-7-2022.