Αρχική » Ανακοινώσεις » Βραβείο Αειφόρου Σχολείου-2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου-2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο εξαιρετικά επιτυχημένος και πρωτοποριακός θεσ-μός «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» που έχει προκηρύξει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που ταιριάζουν με τις αρχές της αειφορίας. Δηλαδή από τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής βιωσιμότητας. Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» συμβάλλει επίσης στην υποστήριξη και στην ανάδει-ξη των προσπαθειών  που κάνουν τα σχολεία για στροφή προς την αειφορία.
Πέρσι, που ήταν η πρώτη του διαγωνισμού,  συμμετείχαν 140 σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα. Δόθηκαν 3 πρώτα βραβεία  και 24 διακρίσεις. Τα σχολεία που πήραν τα πρώτα βραβεία ήταν τα εξής: 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας,  2ο 6/θέσιο Πειραματικό  Δημοτικό Σχολείο του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και  το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α?  της Πάτρας.
Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώπινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βρα-βείο Αειφόρου Σχολείου ωθεί το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας και να επινοήσει νέες πιο επιδραστικές και καινοτόμες. Επίσης παρωθεί ώστε τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου να μορφοποιούνται και να ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια, Ειδικά Σχολεία). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) μπορούν να συμμετέχουν εκτός συναγωνισ-μού και λαμβάνουν ειδικό αναμνηστικό συμμετοχής. Τα σχολεία διαγωνίζονται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό
Γ. Τον περιβαλλοντικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), διαφορετικά για κάθε κατηγορία σχολείων, με βάση τα οποία γίνεται η σύγκριση των επιτευγμάτων κάθε σχολείου με τα αντίστοιχα των σχολείων της ίδιας κατηγορίας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων  γίνεται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr) μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες,  και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την «ολιστική σχολική προσέγγιση» δηλαδή τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φορείς και πρόσωπα). 
Ό, τι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα απευθύνετε μήνυμα στο aeiforo@gmail.com ή στο kalariv1@sch.gr ή τηλεφωνήστε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τηλ. 210 3225245 (εσωτ. 1). Υπεύθυνος και συντονιστής του διαγωνισμού είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης.