Αρχική » Καθηγητές » Μαθήματα

Μαθήματα

 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α και Β τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείουκαθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α).

Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016.  ΦΕΚ Β 1186_2015 ΥΛΗ Γ ΓΕΛ 2015_16

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου ΠΔ 46 ΦΕΚ Α 74_2016.