Αρχική » Μαθητές » Φοίτηση – νομοθεσία

Φοίτηση – νομοθεσία

Σύμφωνα με την υπ. αριθμό 10645/ΓΔ4/23-01-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τα σχετικά άρθρα που αφορούν την φοίτηση των μαθητών/τριών (Άρθρα 27, 28, 29) :

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).

 

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν (Άρθρο 2 9)

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μό νο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την εκδοση των  αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 (Αρθρο 24)

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση είναι εδώ...

Επιπροσθέτως με τα προηγούμενα για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι σε ισχύ και οι επόμενες υπουργικές αποφάσεις

  1. Covid-19 εδώ
  2. Εποχική γρίπη εδώ