Επιλογή Αναδόχου για πραγματοποίηση της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων του σχολείου μας

Αντίγραφο πρακτικού επιλογής αναδόχου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων μαθητών του Σχολείου μας.