Αποτελέσματα εκλογών συμβουλίου

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των μελών του 15λους συμβουλίου. Τα πρώτα 15 μέλη είναι τα τακτικά ενώ τα επόμενα 5 τα αναπληρωματικά.

Μανώλης Τσιφετάκης

Υποδιευθυντής ΓΕΛ Σητείας, καθηγητής πληροφορικής ΠΕ86

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...